Wydanie IV z dnia 10.07.2014r.

POLITYKA JAKOŚCI

„LABOSERWIS” Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 73A ma za nadrzędny cel utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych.
Poprzez wdrożony i utrzymywany system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 dążymy do ciągłego doskonalenia naszych wzorcowań, dla utrzymania silnej pozycji na rynku i spełnienia wysokich wymagań klienta.

                Powyższe cele są realizowane poprzez:

  • zapewnienie, że wzorcowania są zawsze wykonywane zgodnie z ustalonymi metodami z zachowaniem praw własności i poufności klienta gwarantującymi poprawność wyników,
  • przestrzeganie praw klienta,
  • stosowanie systemu zarządzania przedstawionego w Księdze Jakości i towarzyszącej jej dokumentacji,
  • wykonywanie wzorcowań tylko metodami gwarantującymi poprawność wyników,
  • przegląd polityki systemu zarządzania pod względem jej ciągłej przydatności,
  • publiczną dostępność polityki systemu zarządzania.

Jako Prezes deklaruję swoje zaangażowanie w realizację polityki jakości poprzez zagwarantowanie właściwej polityki profesjonalnej. Zobowiązuję kierownictwo laboratorium do zachowywania zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania. Za nadzór nad realizacją polityki jakości czynię odpowiedzialnym Kierownika ds. Jakości.
W imieniu całej załogi deklaruję, że niniejsza Polityka Jakości jest rozumiana, wdrożona, będzie stale aktualizowana i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji w firmie oraz że cały personel laboratorium związany z działalnością dotyczącą wzorcowań jest zaznajomiony z dokumentacją systemu zarządzania i stosuje politykę jakości oraz procedury w swojej pracy.

Kierownik Laboratorium: Zatwierdził Prezes Zarządu:
Judyta Jędryczka Zbigniew Jaskólski