W wielu gałęziach gospodarki zachodzi konieczność stosowania aparatury pomiarowej. Jest ona źródłem istotnych danych, na podstawie których podejmowane są bardzo ważne decyzje. Chcąc mieć pewność o słuszności tych decyzji wyposażenie pomiarowe powinno podlegać okresowemu wzorcowaniu lub sprawdzaniu, aby zapewnić zgodność ze stawianymi im wymaganiami. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferujemy usługi w zakresie wzorcowania i sprawdzania przyrządów do pomiaru przepływu gazu, ciśnienia względnego i atmosferycznego oraz temperatury, a także gazowych materiałów odniesienia i analizatorów ogólnego gazowego węgla organicznego.

Obiektami naszych wzorcowań są:

 • błonkowe przepływomierze gazu,
 • elektroniczne mierniki ciśnienia względnego,
 • mierniki ciśnienia atmosferycznego,
 • termometry elektryczne,
 • aspiratory,
 • analizatory z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (FID),
 • gazowe materiały odniesienia zawierające gazowy węgiel organiczny pod postacią propanu.

Zasadniczymi celami działalności Laboratorium są:

 • sprawne i profesjonalne wykonywanie wzorcowań według sprawdzonych i dających pewność metod,
 • trwałe dokumentowanie wyników pomiarów,
 • zadowolenie Klientów Laboratorium ze świadczonych usług.

Realizacja tych celów jest możliwa dzięki spełnieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Zostało to potwierdzone uzyskaniem przez Laboratorium certyfikatu akredytacji nr AP 137 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

Spółka Laboserwis systematycznie inwestuje w Laboratorium poprzez wyposażanie w specjalistyczną aparaturę pomiarową. Kompletna i nowoczesna aparatura pomiarowa, obok doświadczonej kadry, jest jednym z największych atutów pozwalającym utrzymać wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług, a także przeprowadzać wzorcowania w sposób kompetentny, bezstronny i niezależny.

Zespół Laboratorium wkłada wiele wysiłku dla utrzymania wysokiego poziomu metrologicznego poprzez:

 • systematyczne podnoszenie zdolności pomiarowej,
 • udział w porównaniach międzylaboratoryjnych,
 • dysponowanie wzorcami pomiarowymi, które zapewniają odniesienie do państwowych wzorców pomiarowych lub wzorców pomiarowych odniesienia utrzymywanych w krajowych lub zagranicznych instytucjach metrologicznych. Laboratorium bezwzględnie przestrzega realizacji harmonogramów kalibracji własnych wzorców pomiarowych.

Gwarantem bardzo dobrego poziomu merytorycznego świadczonych usług jest zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy posiadają duże doświadczenie zawodowe, albowiem od wielu lat zajmują się zagadnieniami pomiarów, badań i wzorcowań. Wiedza, kwalifikacje i zaangażowanie zespołu sprawiają, że świadczone przez Laboserwis Sp. z o.o. usługi cechuje fachowość, rzetelność i wiarygodność przy umiarkowanej cenie usług. Wysoki poziom kompetencji personelu Laboratorium jest stale podnoszony poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne.

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja spółki Laboserwis o usługach wzorcowania pozwoli Państwu bliżej zapoznać się z naszą działalnością. Bylibyśmy usatysfakcjonowani, gdyby w naszej ofercie znaleźli Państwo propozycje, które Państwa zainteresują i pozwolą na nawiązanie współpracy z naszą firmą. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, chcecie się więcej dowiedzieć lub wysłać uwagi dotyczące działalności Laboratorium, napiszcie do nas: biuro@laboserwis.pl

Serdecznie zapraszamy do współpracy.