Oferujemy usługi w zakresie wzorcowania i sprawdzania przyrządów do pomiaru przepływu gazu, ciśnienia względnego i atmosferycznego oraz temperatury, a także gazowych materiałów odniesienia i analizatorów ogólnego węgla organicznego.

 

 

Główne cele naszej działalności, to:

  • profesjonalnie wykonywane wzorcowania według sprawdzonych i dających pewność metod
  • trwałe dokumentowanie wyników pomiarów
  • zadowolenie naszych Klientów ze świadczonych usług

Realizacja tych celów jest możliwa dzięki spełnieniu wymagań normy ISO 17025 w zakresie wyposażenia, metod pomiarowych, kwalifikacji i biegłości działania personelu, wymagań systemowych związanych z dokumentowaniem działalności Laboratorium.

 

Nasz sposób zarządzania jest zgodny z przyznanym Certyfikatem AP 137 Polskiego Centrum Akredytacji.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Laboratorium!